Bohumil Soucha – Odborný lesní hospodář, Soudní znalec

Vykonávání funkce odborného lesního hospodáře - odborná správa lesů. Zpracování odborných znaleckých posudků v oboru lesnictví a myslivosti. Poskytování poradenské činnosti v oboru lesnictví a myslivosti. Poskytování poradenské činnosti v oblasti dotací do lesnictví a myslivosti.

Odborný lesní hospodář

Licence pro výkon činnosti odborného lesního hospodáře udělená rozhodnutím okresního úřadu Benešov č.j. : ŽP 5854/2000 platnost do 31.12.2020

Soudní znalec

Pro obor lesní hospodářství, v odvětví myslivost a v odvětví dříví – těžba,
pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na oceňování škod způsobených zvěří a na zvěři. Jmenovací dekret ministra spravedlnosti ČR ze dne 6.10.1993 - č.j. ZT 584/93.

Kontakt

Bohumil Soucha
Neumannova 1332
256 01 Benešov
Telefon : +420 776 183 168
BohumilSoucha@seznam.cz
www.olhsouchabn.cz

Kontakt v případě nepřítomnosti

Svatopluk Soucha
Neumannova 1336
256 01 Benešov
Telefon : +420 724 523 399
SvatoplukSoucha@seznam.cz